Dịch vụ cho chó

  • Bán các loại thức ăn chó mèo: Wriskas – Clacsic- Bisk, Các loại dây xích , rọ mõm – quần áo chó mèo , chuồng nhốt và vận chuyển chó mèo – dầu tắm các loại
  • Huấn luyện chó nghiệp vụ : là trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ của công an thành phố, quân khu 7,..
  • Dịch vụ vận chuyển chó mèo trong và ngoài nước
  • Cung cấp các giống chó quý: Berger - Alaska – Ngao Tây Tạng – Roweler – Chi huahua – Bond – Perking……..
  • Phối giống các chó mèo thuần chủng

Dịch vụ cho mèo

  • Bán các loại thức ăn chó mèo: Wriskas – Clacsic- Bisk, Các loại dây xích , rọ mõm – quần áo chó mèo , chuồng nhốt và vận chuyển chó mèo – dầu tắm các loại
  • Huấn luyện chó nghiệp vụ : là trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ của công an thành phố, quân khu 7,..
  • Dịch vụ vận chuyển chó mèo trong và ngoài nước
  • Cung cấp các giống chó quý: Berger - Alaska – Ngao Tây Tạng – Roweler – Chi huahua – Bond – Perking……..
  • Phối giống các chó mèo thuần chủng

Bài viết